Høringssvar

Høring over udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl. Læs FA's bemærkninger her.