Høringssvar

Høring over udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Udgivet d. 19.3.2021