Høringssvar

Høring over udkast til bekendtgørelse om fusioner af sparekasser, andelskasser og aktieselskaber, som har en pengeinstituttilladelse.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger over udkast til bekendtgørelse om fusioner af sparekasser, andelskasser og aktieselskaber, som har en pengeinstituttilladelse.

Udgivet d. 24.8.2021

Nøgleord