Høringssvar

Høring over udkast til ændringsforslag til L 134 - ny epidemilov

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til ændringsforslag til lovforslag L 134, forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven), i offentlig høring. Ændringsforslaget vedrører lovforslagets § 68 om ændring af sundhedsloven fsva. adgang til og påmindelse om vaccinationer.

Udgivet d. 2.2.2021

Nøgleord