Høringssvar

Høring over redegørelse fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven

Justitsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til redegørelsen fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven.

Udgivet d. 25.8.2017

Nøgleord