Høringssvar

Høring over ovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og flere andre love.

Udgivet d. 18.8.2021

Nøgleord