Høringssvar

Høring over lovforslag om udskydelse af solnedgangsklausuler.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til Lovforslag om ændring af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v., lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Udgivet d. 26.5.2021

Nøgleord