Høringssvar

Høring over lovforslag om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II)

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Læs høringen og FA's høringssvar her. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020.