Høringssvar

Høring over lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses-indsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og forskellige andre love

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.)

Udgivet d. 3.3.2021