Høringssvar

Høring over lovforslag om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af ATP’s bestyrelses indstillingsret vedr. tarifgrundlaget m.v.)

Udgivet d. 19.2.2021