Høringssvar

Høring over lovforslag om ændring af akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Uddannelses- og Forskningsministeriet har foreslået en række justeringer i akkrediteringen af videregående uddannelsesinstitutioner. FA støtter forslagene.

Udgivet d. 21.8.2017

Nøgleord