Høringssvar

Høring over lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virk-somhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger o

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til lov om ændring af finansiel virksomhed og andre love. Læs FA's bemærkninger her.

Udgivet d. 30.8.2018

Nøgleord