Høringssvar

Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen

Justitsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen. Læs FA's bemærkninger her.

Udgivet d. 28.6.2018