Høringssvar

Høring over forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger.

Udgivet d. 26.2.2019