Høringssvar

Høring over forslag til lov om epidemier m.v. (Epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Læs FA's bemærkninger her.

Udgivet d. 17.11.2020