Høringssvar

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Styrket kontrol af udenlandsk arbejdskraft m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag der ændrer i udlændingeloven. Læs lovforslaget og FA's høringssvar her.