Høringssvar

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Modelparametre ...)

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til lovforslag.

Udgivet d. 27.9.2019

Nøgleord