Høringssvar

Høring over forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Uddannelsesfilialer).

Udgivet d. 15.2.2021