Høringssvar

Høring over forslag til lov om ændring af AUB-loven m.v. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2022 m.v.

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.v. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2022, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2022 og fastholdelse af merbidragssats m.v.)

Udgivet d. 11.8.2021