Høringssvar

Høring over forslag til lov om ændring af AUB-loven, erhvervsuddannelsesloven og AMU-loven

Undervisningsministeriet har anmodet FA om bemærkninger. Læs FA's høringssvar.

Udgivet d. 1.10.2018