Høringssvar

Høring over forslag til ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Regulering af udbuds- og undervisningssprog på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser).

Udgivet d. 6.9.2021