Høringssvar

Høring over betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder.

Erhvervsministeriet ministeriet har anmodet om FA's bemærkninger over betænkning 1575 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder.

Udgivet d. 10.3.2021

Nøgleord