Høringssvar

Høring over bekendtgørelse vedr. særlige fondsferiedage

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Udgivet d. 25.2.2020

Nøgleord