Høringssvar

Høring over bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter

Finanstilsynet har anmodet FA om bemærkninger til den nævnte bekendtgørelse.

Udgivet d. 18.4.2017