Høringssvar

Høring over bekendtgørelse om kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

I forbindelse med implementeringen af Insurance Distribution Directive (IDD) i dansk ret har Finanstilsynet anmodet om FA's bemærkninger til bekendtgørelsen om kompetencekrav til ansatte distribuerer forsikringer.

Udgivet d. 5.1.2018