Høringssvar

Høring over Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Udgivet d. 10.3.2021

Nøgleord