Høringssvar

Høring over ændring af bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til høring over ændring af bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge.

Udgivet d. 12.5.2021