Høringssvar

Høring over ændring af aktieoptionsloven

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til ændringer af aktieoptionsloven.

Udgivet d. 30.8.2018

Nøgleord