Høringssvar

Høring af revideret bekendtgørelse om realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til revideret bekendtgørelse om realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Udgivet d. 18.5.2021

Nøgleord