Høringssvar

Høring af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

FA har afgivet bemærkninger til Finanstilsynet. Der høres over ændringer til bl.a. whistleblowerordningen. Læs mere nedenfor.

Udgivet d. 30.1.2019