Høringssvar

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger. Læs høringsbrevet og FA's høringssvar her.

Udgivet d. 2.10.2017