Høringssvar

Ekstern høring over forslag til ændring af udlændingeloven (udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft)

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag, der skal styrke rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft.

Udgivet d. 7.1.2019

Nøgleord