Afgørelser

Læs om afgørelser i juridiske tvister

EU-Domstolen fastslår, at tilkaldevagt i eget hjem, under visse omstændigheder, kan være arbejdstid, selvom medarbejderen ikke aktiveres under tilkaldevagten.

Højesteret har i dag frifundet FA som mandatar for Alm. Brand Bank A/S for betaling af omfattende bonuskrav. Dommen er principiel, idet den blandt andet fastslår, at nedskrivning og periodisering af meget betydelige udgiftsbeløb kan ske i det regnskab, der udgør bonusgrundlaget.

EU-Domstolen har den 26. februar afgjort, at reglen i funktionærlovens § 2a, stk. 2, ikke er udtryk for aldersdiskrimination. Arbejdsgivere skal derfor ikke udbetale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der er berettigede til folkepension.

En medarbejder med forbigående smerter i hånden var ikke handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og opsigelsen af hende var derfor ikke i strid med loven.

Det var ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, at en smørrebrødsjomfru blev afskediget, da en ny leverandør overtog kantinedriften. Kantinedriften var slet ikke overdraget i lovens forstand.