Afgørelser

Læs om afgørelser i juridiske tvister

FA har kigget nærmere på afgørelsen fra EU. Læs her, hvad FA mener om dommen indtil videre.

En arbejdsgivers mangelfulde kontrol med en ansats kørselsbilag resulterede i, at den ansatte fik et skattesmæk på grund af udbetalte kørselsgodtgørelser. Nu har Vestre Landsret dømt arbejdsgiveren til at erstatte skattesmækket.

EU-Domstolen fastslår, at tilkaldevagt i eget hjem, under visse omstændigheder, kan være arbejdstid, selvom medarbejderen ikke aktiveres under tilkaldevagten.

Højesteret har i dag frifundet FA som mandatar for Alm. Brand Bank A/S for betaling af omfattende bonuskrav. Dommen er principiel, idet den blandt andet fastslår, at nedskrivning og periodisering af meget betydelige udgiftsbeløb kan ske i det regnskab, der udgør bonusgrundlaget.

EU-Domstolen har den 26. februar afgjort, at reglen i funktionærlovens § 2a, stk. 2, ikke er udtryk for aldersdiskrimination. Arbejdsgivere skal derfor ikke udbetale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der er berettigede til folkepension.

En medarbejder med forbigående smerter i hånden var ikke handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og opsigelsen af hende var derfor ikke i strid med loven.

Det var ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, at en smørrebrødsjomfru blev afskediget, da en ny leverandør overtog kantinedriften. Kantinedriften var slet ikke overdraget i lovens forstand.