Høringssvar

FA's høringsssvar på den politiske aftale om en justering af studiefremdriftsreformen

FA har sammen med Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet afgivet et fælles høringssvar på Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse

FA beklager regeringens forslag om at afskære medarbejdere med videregående uddannelser fra statens voksenuddannelsesstøtte