Årsberetning 2017

Uddannelse

Indholdsfortegnelse

Den overordnede linje i FA’s uddannelsespolitiske indsats er at styrke sammenhængen mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, for at sikre det bedst mulige match mellem de uddannedes kompetencer og virksomhedernes kompetencebehov.

Det er en linje, som Søren Pind (V) i beretningsåret har fulgt som uddannelses- og forskningsminister, hvor blandt andet erhvervskandidatuddannelser blev genindført. I slutningen af beretningsåret stoppede Søren Pind imidlertid som minister og overlod posten til Tommy Ahlers (V). FA forventer at mødes med den nye uddannelses- og forskningsminister i starten af det kommende beretningsår.

Udvalget for bedre universitetsuddannelser

Udvalget for bedre universitetsuddannelser blev nedsat af regeringen i april 2017 og leverede i marts 2018 sine anbefalinger til regeringen. I alt har udvalget udarbejdet 37 anbefalinger, som regeringen vil følge op på i et udspil. Det er endnu uklart, hvornår udspillet offentliggøres.

FA har i beretningsåret deltaget i en følgegruppe til udvalget og har bidraget til anbefalingerne, der i høj grad imødekommer FA’s ønsker. Konkret vil anbefalingerne, hvis de realiseres, give et større udbud af dimittender og efter- og videreuddannelsesforløb, som matcher erhvervslivets og herunder finanssektorens kompetencebehov.

Læs mere om Udvalget for bedre universitetsuddannelser.

Trepartaftalen om VEU (voksen- og efteruddannelse)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober 2017 en trepartsaftale om et styrket og mere fleksibelt VEU-system.

FA arbejdede under forhandlingerne for et mere smidigt VEU-system med bedre og mere fleksible muligheder på det videregående område. Det lykkedes på flere områder, eksempelvis giver aftalen udbyderne mulighed for en hurtigere kursusudvikling af videregående VEU. Derudover skal brugen af realkompetencevurderinger på det videregående niveau styrkes, ligesom aftalen betyder en nedsættelse af det VEU-bidrag, virksomhederne betaler pr. ansat i 2017 og 2018.

Fremadrettet bliver VEU-bidraget reguleret ud fra aktivitetsniveauet.

Læs mere om trepartsaftalen.

Erhvervskandidatuddannelser

I slutningen af november 2017 blev det vedtaget, at landets universiteter fra 2018 skal have mulighed for at udbyde erhvervskandidatuddannelser. FA har længe arbejdet for et udbud af erhvervskandidatuddannelser og er derfor meget tilfreds med, at der nu er åbnet op for muligheden.  

Ordningen betyder, at en kandidatuddannelse kan tages på deltid over fire år i stedet for to, samtidig med at den studerende arbejder mindst 25 timer om ugen i en virksomhed. Det er gratis at gennemføre studiet, og de studerende modtager ikke SU. Der er i første omgang tale om en forsøgsordning.

I januar 2018 offentliggjorde ministeriet de erhvervskandidatuddannelser, som universiteterne i første omgang har fået tilladelse til at udbyde. Flere af dem er relevante for finanssektoren. Det drejer sig blandt andet om Business Administration and E-business, jura, cand.merc.aud., datalogi og erhvervsøkonomi.

Læs mere om erhvervskandidatuddannelser.