Hans Jørgen Steffensen

Seniorkonsulent, Arbejdsmiljøchef

Hans Jørgen er ansvarlig for FA’s politiske arbejde indenfor arbejdsmiljø, trivsel og sundhedsfremme og er bl.a. medlem af Arbejdsmiljørådet, stedfortræder i Arbejdsmiljøklagenævnet og næstformand for BFA Handel, Finans og Kontor. Hans Jørgen har også ansvaret for rekruttering af nye medlemsvirksomheder til FA, ligesom han yder juridisk rådgivning til medlemsvirksomhederne. Hans Jørgen har tidligere været ansat som jurist i bl.a. Arbejdsdirektoratet og i Danske Bankers Forhandlingsorganisation.