Maria Søndergaard

Økonomisk konsulent

Maria arbejder primært med FA’s struktur-/lønstatistik, Nordisk Bankstatistik og overenskomstberegninger. Derudover udarbejder Maria løbende forskellige analyser til brug for FA’s politiske interessevaretagelse. Maria har været ansat i FA siden 2011.