Morten Holm Bundgaard

Juridisk konsulent

Morten arbejder med uddannelsespolitik og arbejdsret. Morten betjener bl.a. bestyrelsen i Finanskompetencepuljen og er ansvarlig for FA’s høringssvar. Morten har været ansat i FA siden 2017 og har inden da arbejdet som jurist i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor han primært beskæftigede sig med arbejdsskadesager.