Kirsten Lemming Zandbergen

Seniorkonsulent

Kirsten arbejder med analyse og statistik, bl.a. fraværsstatistik, personaleomsætning og konsekvensberegninger i forbindelse med overenskomstforhandlinger og lovforslag. Herudover er Kirsten ansvarlig for FA’s statistikudvalg og udarbejder løbende forskellige analyser til brug for FA’s medlemmer og den politiske interessevaretagelse.