Årsberetning 2017

Forsikringer

Indholdsfortegnelse

FA’s overenskomster med Finansforbundet og Forsikringsforbundet indeholder tre gruppeforsikringsaftaler for forskellige grupper af medarbejdere. Det er obligatorisk for virksomhederne at tilmelde de medarbejdere, der er omfattet af en af overenskomsterne med Finansforbundet eller Forsikringsforbundet, til en af disse forsikringer.

Derudover tilbyder FA en gruppelivsforsikring for ledende medarbejdere. Virksomhederne bestemmer selv, hvem der skal have denne forsikring tilbudt. Den dækker dødsfald og visse kritiske sygdomme. 4.600 ledende medarbejdere er omfattet af forsikringen.

FA udgiver hvert år på fanet.dk i samarbejde med Forenede Gruppeliv en detaljeret vejledning på både dansk og engelsk om denne forsikring.

FA tilbyder endvidere en røveriforsikring, der dækker standardoverenskomstens aftale om erstatning ved arbejdsrelateret røveri, røveriforsøg, overfald o.l. I tilknytning til denne røveriforsikring kan tegnes en heltidsulykkesforsikring med to forskellige dækningssummer. For ledende medarbejdere er der derudover mulighed for at tegne en heltidsulykkesforsikring for ægtefælle og børn under 18 år. FA samarbejder med Tryg.

51 medlemsvirksomheder med 9.060 medarbejdere har tegnet røveriforsikring gennem FA. Af disse er 13 virksomheder med 876 medarbejdere også omfattet af en heltidsulykkesforsikring. 5 virksomheder har tegnet heltidsulykkesforsikring for ledende medarbejderes ægtefælle og børn.