Årsberetning 2017

FA og offentligheden

Indholdsfortegnelse

FA har i beretningsåret fortsat sin indsats med at skabe en tydeligere profil i offentligheden. 

FA har i beretningsåret været omtalt 372 gange i medierne. Historierne har spændt bredt indenfor FA’s politiske indsatsområder, primært på det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske område. FA’s indsats i pressen har til formål at styrke FA’s politiske interessevaretagelse. Opgørelsen er foretaget via medieovervågningsvirksomheden Infomedias database og dækker perioden 1. juni 2017-8. maj 2018.

I beretningsåret har FA også gennemført en kampagne på LinkedIn og Facebook. Kampagnen var et led i FA’s indsatsområde ”Finanssektoren som attraktiv arbejdsplads”.

Kampagnen lå dermed i tråd med en lignende kampagne, som FA eksekverede sidste år. Dengang var fokus på unge uddannelses- og jobparate i alderen 20-30 år. I beretningsårets kampagne var fokus på 25-50 årige med relevante uddannelser. Kampagnen havde primært fokus på kvinder og bestod af flere elementer.

Et af elementerne i kampagnen er portalen Finanskarriere.dk, der beskriver relevante uddannelser, jobtyper og karriereveje i sektoren. Et andet element var ”levende” annoncer på Facebook og LinkedIn i form af korte filmklip, hvor kvindelige ledere fra sektoren fortæller om deres karriereveje, ledelsesroller og arbejdsliv.

De kvindelige ledere, der deltager i videoerne, kommer fra et bredt udsnit af sektoren, fra forskellige ledelsesniveauer, fra forskellige landsdele, har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og befinder sig i forskellige aldersgrupper. Derfor var kampagnens annoncering opdelt i to hovedgrupper, nemlig de 25-35 årige og de 35-50 årige. Derudover var målgrupperne segmenteret ud fra en række andre parametre.

I beretningsåret deltog FA også i Folkemødet på Bornholm. FA havde arrangeret tre debatter, der alle relaterede sig til fremtidens arbejdsmarked. Mariane Dissing, adm. direktør i FA, repræsenterede finanssektoren i den første debat, Lars Bonde, bestyrelsesmedlem i FA, i den anden debat, og Henriette Fenger Ellekrog, formand for FA, i den tredje debat.

FA’s tre arrangementer havde i snit 75 besøgende pr. arrangement. Udover de tre arrangementer var FA medarrangør af et netværksarrangement. Begge arrangementer blev holdt sammen med Finansforbundet og Finans Danmark.

I beretningsåret har FA styrket sin digitale kommunikation, eksempelvis er det trykte magasin, FA NU, blevet afløst af et digitalt nyhedsbrev, der udkommer ugentligt i den politiske sæson.