Årsberetning 2017

Det politiske arbejde

Indholdsfortegnelse

I sit politiske arbejde har FA i beretningsåret først og fremmest prioriteret interessevaretagelsen på Christiansborg og i EU. FA har også prioriteret at bygge alliancer med andre organisationer som eksempelvis FTF, DJØF, DA, Dansk Erhverv og Akademikerne.

Trepartsforhandlinger

I trepartsforhandlingerne om fremtidens VEU-system, som foregik i efteråret 2017, har FA i samarbejde med DJØF og Akademikerne søgt at trække forhandlingerne i en retning, der tilgodeså det videregående VEU.

Det lykkedes på enkelte strækninger. Eksempelvis har regeringen igangsat et arbejde, der skal sikre, at VEU-systemet i højere grad åbner op for folk med en videregående uddannelse. 

Efter trepartsaftalen kom i hus, har FA fortsat det politiske arbejde med at italesætte behovet for et effektivt VEU-system, der favner bredere. Det er nu Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har stafetten på dette område.

Finansuddannelsen

FA har i beretningsåret prioriteret den politiske indsats for at bevare det 2-årige hovedforløb for studenter på finansuddannelsen. Denne indsats er forankret i Det Faglige Udvalg, som i løbet af efteråret 2017 har rejst ønsket om et 2-årigt hovedforløb over for det politiske system. Fagligt Udvalg deltog i december 2017 i en deputation i Undervisningsudvalget.

Formålet med deputationen var først og fremmet at forklare Folketingets partier, hvilke udfordringer finanssektoren står overfor, hvis overgangsordningen ikke bliver forlænget. Formålet var også at få en pejling af dels partiernes position på dette tema og dels undervisningsministerens stillingtagen til udvalgets spørgsmål.

Undervisningsministeren svarede, at hun forstod vores bekymring, men at hun først vil tage stilling til spørgsmålet, når hun drøfter erfaringerne med erhvervsuddannelsesreformen med aftalekredsen i 2019.

FA vil i regi af Fagligt Udvalg fortsætte den konstruktive dialog med Undervisningsministeriet.