Årsberetning 2017

Arbejdsmarked, sektoren og medarbejderne

Indholdsfortegnelse

FA har i beretningsåret gennemført flere analyser af det finansielle arbejdsmarked. Et fuldt overblik over analyserne kan ses i Nøgletal. Nedenfor gennemgås et udvalg af FA’s analyser fra beretningsåret.

Ansatte i FA’s medlemsvirksomheder

Beskæftigelsen i FA’s medlemsvirksomheder er i perioden fra 2008 til 2016 faldet med 21 procent. Fra 2016 til 2017 har der imidlertid været en lille stigning i medarbejdertallet på 0,6 procent.

Modsat resten af finansvirksomhederne er beskæftigelsen i de finansielle it-virksomheder vokset i hele perioden. I 2017 var beskæftigelsen i de finansielle it-virksomheder 15 procent højere end i 2008.

Personaleomsætningen i finanssektoren

Målt på tilgang er personaleomsætningen stigende i finanssektoren. Hvor afgangen siden sidste halvdel af 2008 næsten konstant har ligget højere end tilgangen, har det siden foråret 2016 kun været tilfældet i to ud af syv kvartaler.

Ledighed på finans- og forsikringsområdet

Ledigheden i finanssektoren er lav. I perioden fra foråret 2012 til begyndelsen af 2017 har ledigheden blandt Finansforbundets medlemmer været højere end ledigheden blandt Forsikringsforbundets medlemmer. Det sidste halve år har det været omvendt.

Uddannelsesniveau blandt sektorens medarbejdere

Uddannelsesniveauet i finanssektoren er stigende. Medarbejdere med en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelsesniveau udgør en faldende andel, mens andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er stigende.

Det er især de yngre medarbejdere, som trækker uddannelsesniveauet op. Det afspejler, at nye medarbejdere i sektoren typisk har et højere uddannelsesniveau i dag end tidligere.

Lønudvikling

Lønudviklingen i finanssektoren har i flere år med ganske få undtagelser været højere end på det private arbejdsmarked generelt. Siden 2. kvartal 2015 har den ligget på mellem 2,2 og 2,5 pct.