Medlemsaktiviteter

Beretningsåret 2017-2018 bød på flere medlemsaktiviteter i form af kurser og konferencer.

 • Kursus om persondataforordningen, juni 2017
 • Gå-hjem-møde om tillidsmænd, august 2017
 • Uddannelsespolitisk konference, september 2017
 • HR Master Class, september 2017
 • HR-Dagen 2017, oktober 2017
 • Medlemsmøde om persondataforordningen, november 2017
 • Kursus om psykisk arbejdsmiljø, november 2017
 • IT Finance Day, november 2017
 • Finanssektorens Arbejdsmiljødag, januar 2018
 • Webinar om den nye ferielov, januar 2018
 • Overenskomstkursus finans, februar 2018
 • Overenskomstkursus forsikring, marts 2018
 • Kursus om persondata, april 2018
 • Kursus om den nye ferielov, maj 2018

Samlet set har FA oplevet en stigning i antallet af deltagere i vores kurser og konferencer i beretningsåret. Den positive udvikling skyldes primært, at FA i beretningsåret har valgt at webstreame flere af sine kursusaktiviteter, hvilket har skabt større fleksibilitet for medlemsvirksomhederne. Derudover har FA sammen med Finansforbundet og Forsikringsforbundet i beretningsåret lanceret Finanssektorens Arbejdsmiljødag, hvor 200 medarbejdere og ledere fra sektoren deltog.