Afgørelse Medlemsservice

Vikar blev ikke fastansat

Ligebehandlingsloven var ikke overtrådt, selv om hun var i fertilitetsbehandling

En større virksomhed med mange kvindelige ansatte havde ansat en vikar for perioden 1. oktober 2006 til 31. august 2007. Selv om der var flere ledige faste stillinger i virksomheden, blev vikaren ikke tilbudt fastansættelse. Det skyldtes, at hun ikke havde de nødvendige evner og kompetencer. Virksomheden havde dog ikke påtalt hendes indsats.

Inden vikariatet udløb, meddelte vikaren, at hun var startet i fertilitetsbehandling. Da hun ikke blev tilbudt fastansættelse ved vikariatets udløb, lagde hun sag an imod virksomheden for overtrædelse af Ligebehandlingsloven.

Byretten dømte virksomheden til at betale godtgørelse efter Ligebehandlingsloven, fordi den ikke havde bevist, at det ikke skyldtes vikarens fertilitetsbehandling, at hun ikke blev tilbudt fastansættelse.

Vestre Landsret frifandt virksomheden, fordi:

  • Virksomheden med sin størrelse og mange kvindelige ansatte var vant til at håndtere kvindelige ansattes graviditet.
  • At vikaren ikke havde godtgjort faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at det var på grund af fertilitetsbehandlingen, at hun ikke fik tilbudt fastansættelse.
  • At virksomheden havde været utilfreds med vikarens indsats.
  • At vikaren ikke havde bevist, at Ligebehandlingsloven var blevet overtrådt.

Dommen viser, at Ligebehandlingslovens delte bevisbyrde forudsætter, at den ansatte påviser faktiske omstændigheder, der skaber formodning om, at loven er overtrådt. Kan den ansatte ikke påvise disse faktiske omstændigheder, gælder de almindelige bevisregler. Så skal den ansatte selv bevise, at virksomheden har overtrådt loven.

Det havde stor betydning for sagen, at virksomheden kunne dokumentere, at den kan håndtere kvindelige medarbejderes graviditet, og havde givet vikaren den frihed, der var nødvendig til fertilitetsbehandlingen.

Dommen er refereret i Ufr. 2010.2282V.

Udgivet d. 15.9.2010