Nyhed

Ved den ene hånd, hvad den anden gør?

Mens erhvervs- og vækstministeren vil rydde op i love og regler for erhvervslivet, vil beskæftigelsesministeren indføre nye lovregler, som ikke skal ændre retstilstanden

De fleste er klar over, at det psykiske arbejdsmiljø er mindst lige så vigtigt som det fysiske arbejdsmiljø. Det står i bemærkningerne til arbejdsmiljøloven. Det har i en årrække været et højt prioriteret indsatsområde for forskere, rådgivere, organisationer, virksomheder og medarbejdere. Og myndigheder som Arbejdstilsynet, klagenævn og domstole har aldrig været i tvivl om, at arbejdsmiljøloven gælder lige fuldt for det psykiske arbejdsmiljø.

Alligevel vil beskæftigelsesministeren nu foreslå en § 1a i arbejdsmiljøloven, der ifølge bemærkningerne "er en præcisering af den gældende retstilstand, og der er således ikke med forslaget tilsigtet ændringer i arbejdsmiljølovens anvendelsesområde".

Forslaget er overflødigt og stiller spørgsmålstegn ved, om ønsket om regelforenkling og afbureaukratisering er trængt igennem i alle ministerier. I sin yderste konsekvens kan ønsket om en præcisering af den gældende retstilstand udløse en byge af nye regler.

Se FA's høringssvar.

Udgivet d. 15.11.2012

Nøgleord