Afgørelse Kun for medlemsvirksomheder

Var det berettiget at bortvise en medarbejder, der tilsidesatte regler for at hjælpe en nærtstående?

Det sagde opmanden ja til i en ny afgørelse.

En medarbejder, der tilsidesætter klare regler og retningslinjer, kan risikere en bortvisning. Spørgsmålet i denne sag var, om dette også gjaldt, hvis medarbejderen kun i et enkeltstående tilfælde fraviger reglerne.

 

Log på for at læse resten

For at læse resten af indholdet på siden, log ind med Dit FA.