Afgørelse Kun for medlemsvirksomheder

Tvingende årsager til at opsige medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem for brud på tavshedspligten

FA har ført en sag for en medlemsvirksomhed om, hvorvidt bortvisning af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem var berettiget som følge af brud på tavshedspligten. I den konkrete sag kunne vedkommende opsiges, men ikke bortvises.

Lovgivning

Bestyrelsesmedlemmer i en finansiel virksomhed ”må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med”, jf. FIL § 117.

Log på for at læse resten

For at læse resten af indholdet på siden, log ind med Dit FA.