Afgørelse Medlemsservice

Tillidsrepræsentantens dårlige knæ

En tillidsrepræsentant fik tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr., da opmanden ikke ‎fandt, at der var tvingende årsager til at opsige ham på grund af sygdom

En tillidsrepræsentant havde i løbet af 2008 og 2009 et vist sygefravær, som bl.a. skyldtes en arbejdsskade, hvorved han brækkede hånden.

I oktober 2009 var han igen udsat for en arbejdsskade, da han under arbejdet fik et vrid i højre knæ. Som følge af arbejdsskaden gennemgik tillidsrepræsentanten de følgende år 3 knæoperationer, hvilket medførte en del sygefravær. Det fremgik af en lægeerklæring af januar 2012, at hans fortsatte uarbejdsdygtighed ville vare 3-4 måneder. Lægeerklæringen blev udstedt kort forinden den 3. operation.

I slutningen af januar 2012 blev han afskediget.

Afgørelsen

Opmanden lagde i sin afgørelse vægt på, at det fremgik af lægeerklæringen, at ‎medarbejderen ville kunne være arbejdsdygtig igen efter 3-4 måneder, samt at sygefraværet skyldtes en arbejdsskade, som havde ført til et kompliceret forløb. Videre havde arbejdsgiver gennem vikaransættelser mulighed for at få dækket sit arbejdskraftbehov. Arbejdsgiver havde dermed ikke godtgjort, at det var tvingende årsager til at afskedige tillidsrepræsentanten.

Ud fra sagens samlede omstændigheder fik tillidsrepræsentanten derfor tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr.

FA mener

Et omfattende sygefravær kan efter en konkret vurdering udgøre tvingende årsager. Afgørelsen viser dog, at det er en meget konkret vurdering, hvor det kan have betydning, at sygefraværet skyldes en arbejdsskade og også om der kan kompenseres for medarbejderens fravær via vikaransættelse.

Udgivet d. 5.9.2012