Afgørelse Medlemsservice

Tilbagekaldelse af opsigelse var ok

En medarbejder kunne, efter at være blevet opsagt af sin arbejdsgiver, trække sin egen opsigelse tilbage, da opsigelsen ikke havde virket bestemmende på arbejdsgiveren

Højesteret har den 11. april 2013 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en medarbejder kunne trække sin opsigelse tilbage efter at være blevet opsagt af arbejdsgiveren.

Sagen

En medarbejder følte sig uønsket på sin arbejdsplads, efter at hun havde modtaget en skriftlig advarsel. Som konsekvens heraf opsagde hun sin stilling. Arbejdsgiveren valgte på samme tidspunkt at sende sin opsigelse af medarbejderen. Opsigelserne krydsede således hinanden.

Medarbejderens opsigelsesvarsel var på en måned, mens arbejdsgiverens var på fire måneder.

Medarbejderen tilbagekaldte herefter sin opsigelse - og gjorde krav på 4 måneders opsigelsesvarsel, mens arbejdsgiveren fastholdt medarbejderen på opsigelsen afgivet med en måneds varsel.

Sagen blev indbragt for domstolene, hvor sagen endte i Højesteret.

Højesterets bemærkninger

Højesteret bemærker i dommen, at en opsigelse kan tilbagekaldes - også efter at den er kommet til modtagerens kundskab. Det er dog en betingelse, at tilbagekaldelsen sker i løbet af kort tid, og inden den har virket bestemmende for arbejdsgiveren samt at tilbagekaldelsen ikke har været til væsentlig ulempe for arbejdsgiveren.

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt, i modsætning til landsretten, at opsigelsen ikke havde virket bestemmende for arbejdsgiveren. Højesteret mente heller ikke, at tilbagekaldelsen havde været til væsentlig ulempe for arbejdsgiveren. Derfor var arbejdsgiveren ikke berettiget til at fastholde medarbejderen på dennes opsigelse.

Medarbejderen fik således tilkendt erstatning for løn m.v. for de tre måneder af opsigelsesvarslet, som hun endnu ikke havde modtaget.

Dommen viser, at en tilbagekaldelse af en opsigelse kan ske, selvom opsigelsen er kommet til arbejdsgivers kundskab, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Udgivet d. 30.5.2013